סידור ראוי- מה הוא כולל?

מערכת שורש  כז חשוון, תשפ  11/25/2019

מה כולל סידור ראוי ומדוע קוראים אותו?
.......................

סידור ראוי- מה הוא כולל?
הסידור, מוותיקי הסמלים של דת היהדות המשמש אותנו לאורך חיינו מרגע היוולדנו ועד מותנו. אליו פונים בעת תפילות ומטרתו לאחד את הקהילה תחת ספר אחד. על אף ניסוחיו השונים, עדיין בבסיסו הוא זהה לבני ישראל. תפקיד נוסף יש לסידור והוא לשמר את התפילות השונות שהועברו בעבר בעל פה והן מספיק חשובות ומשמעותיות לשמרן בתוך ספר זה.

סידור רינת ישראל כאחד מהנוסחים לסידור מהווה דוגמא לקובץ תפילות חשובות ועל איחוד קהילתי גם אם ניסוחו שונה מסידורים אחרים. אם נסתכל על הסידור, הוא בעצם הספר הראשון שקורא ממנו אדם יהודי והוא משמעותי בחייו ובחיי הקהילה. מדובר על מעמד משמעותי כאשר מתקיימת חשיפה ראשונה לסידור בחיי האדם.

נוסח הסידור
כאמור, הנוסחים של הסידור אינם קבועים ואף משתנים. ישנו נוסח אשכנז שעודנו מאוד מקובל על אף שהוא נוסח ונכתב לפני עשרות שנים אחורה. בל נשכח שהיו נוסחים שונים בבבל בניגוד לנוסחי ארץ ישראל כך שהשוני היה קיים עוד מיימי בראשית. ביחד עם זאת, ישנו נוסח ספרד, ועל אף השינויים הקטנים בין הקהילות השונות כיום יש מספר נוסחים קבועים המותאמים לקהילות הגדולות ולעתים אף ניתן לראות קהילה אשכנזית קוראים בנוסח ספרד.

מעניין לציין, כי בקהילות מעורבות, בכדי למצוא איזון בין הנוסחים השונים, לעתים מנסחים נוסח שלישי שיאגד ויאחד את השוני בין הנוסחים. דוגמא כזו ניתן לראות בצבא שבה יש עדות שונות וקהילות שונות המשרתות יחדיו.

נתון מעניין נוסף הוא גם שינוי תכנים מסויימים המתאימים לרוח התקופה כמו לדוגמא גישה יותר שוויונית לנשים או השמטת נוסחים שפחות מתאימים לתקופתנו כמו עבודת הקרבנות. מעבר לכך, ישנם אירועים שקרו במהלך השנים וכצורך קיים עודכנו הסידורים כדי להתאים לצורך הנוכחי כמו ימי זכרון שונים.

מה כולל סידור ראוי? 
מהדורות חדשות יוצאות ומודפסות באופן רציף לאורך הזמן, אך, לרוב ניתן לראות בסידורים את ספר תהלים, מזמור וסליחות לצומות מעבר לתוספות השונות שיש בכל סידור וסידור בהתאם לנוסח הסידור ולהוצאה. הסידור אף מכיל לוח דינים והלכות שונות למהלך השנה. הבהירות של מה נדרש לעשות ולומר מתפקדת כגורם מגשר בין הנאשים והקהילות השונות. היא מאפשרת שיח מעמיק מתוך המקום המאוחד ואף מקדמת פתרונות במחלוקות שונות .

מעבר לכך, הקריאה בסידור מעניקה לכל אחד ואחד את הבטחון ואת הוודאות לגבי מה נדרש במהלך היום ומה נהוג לומר בכל אירוע ואירוע (כמו למשל, ברכות למצוות כמו ברכת המזון, אירוסין, שחיטה, אבלים, ברכת הגומל ועוד).
כאשר בוחרים בסידור מתאים וראוי חשוב לשאול את השאלות המתאימות, ולבדוק מהיו הנוסח המתאים לעדה.