רכישת תשמישי קדושה למוהל סופר ושוחט אונליין

מערכת שורש  כא אלול, תשפא  8/29/2021

היהודי זקוק להרבה מאוד אביזרים ומוצרים שבני אומות העולם אינם זקוקים להם. מוצרים אלו מאפשרים לו לשמור על התורה ועל מצוותיה כמו גם לקיים את הציוויים אשר בהם הצטווה בתורתנו הקדושה. היכן רוכשים את אותם המוצרים ואת הכלים לצורך הכנת תשמישי הקדושה?
.......................

רכישת תשמישי קדושה למוהל סופר ושוחט אונליין

כל חייו של היהודי עטופים ומסובבים במצוות. היהודי מעת קומו ועד שכבו עטוף במצוות. זה מתחיל במזוזות שעל פתח הבית ועל כל הדלתות הפנימיות של חדרי הבית, ממשיך בתפילין שהוא מניח החל מיום בר המצווה למשך כל ימי חייו, ממשיך בטלית קטן שהוא לובש מעת עמדו על דעתו וגם טלית גדול מיום נישואיו.

יש גם את ספר התורה השוכן כבוד בארון הקודש בבית הכנסת וכך גם המגילות. מעבר לכך יש את הציוד שהמוהל זקוק לו על מנת למול את ילדי ישראל, את כליו של השוחט שבהם הוא מבצע שחיטה כדי להכין עוף או בשר כשר לאכילה ויש גם את הכלים אשר בהם ממליחים ומכשירים בפועל את הבשר לאכילה.

כל הדברים הללו צריכים ציוד מתאים אשר בו יכינו את כל מה שצריך בצורה שתענה על דרישות ההלכה.


היכן רוכשים את הכלים להכנת תשמישי הקדושה?
לצורך ההכנה של תשמישי הקדושה יש להצטייד בכלים מתאימים ובציוד מדויק שעונה על כל דרישות ההלכה. מעבר לכך, את רוב רובם של תשמישי הקדושה יוכל להכין רק איש מקצוע ירא שמים שלמד היטב את כל ההלכות ויש לו את כל הניסון בייצור של אותם תשמישי הקדושה.


כך למשל, אי אפשר לכתוב מזוזה, את בתי התפילין או את ספר התורה סתם כך על דף נייר. אלו דורשים שימוש בקלף מיוחד שנעבד בצורה מיוחדת לצורך כך, הם דורשים שימוש בדיו שנעשה בצורה מסוימת וכך גם הקסת אשר אותו טובלים בדיו חייב להיות עשוי מחומרים ספציפיים.


מעבר לכך יש את בתי התפילין שדורשים עבודה ייחודית וחומרים מיוחדים, יש את כלי השחיטה הספציפיים לצד הידע ההלכתי של השוחט ויש גם את כלי המילה המסורתיים אשר אלו משמשים את המוהל.


היכן רוכשים תשמישי קדושה ?
אז הכן רוכשים את כל אותו הציוד?

חשוב לדעת שבכל מה שקשור ל- תשמישי קדושה, אף פעם אי אפשר לסמוך על אנשים שאין להם תעודה כלשהי המעידה על טיב הסחורה שהם מציעים.

כבר היו מקרים שאנשים מסרו את התפילין שלהם לבדיקה מקצועית וכשהבודקים פתחו את בתי התפלין לצורך כך הם גילו בתים ריקים או לחילופין, תפילין שהודפסו בצורה דיגיטלית שכלל אינו עונה על ההלכה.

מסיבה זו חשוב מאוד לפנות אך ורק למוקמות מוכרים שם יש אנשים יראי שמים הבקיאים בהלכה ואלו ימכרו את הציוד המקורי ללא כל סטייה מהוראות ההלכה.