האם ניתן לפנות בכוח שוכר שלא מתפנה ואשר הסכם השכירות שלו הסתיים?

מערכת שורש  כא טבת, תשפא  1/5/2021

האם ניתן לפנות בכוח שוכר שלא מתפנה, אפילו לאחר שהסתיימה תקופת השכירות והשוכר עדין מחזיק בדירה מבלי לשלם? התשובה לכך היא חיובית. ובלבד שפינוי השוכר נעשה באופן חוקי ובאמצעות גורמי רשות האכיפה
.......................

האם ניתן לפנות בכוח שוכר שלא מתפנה ואשר הסכם השכירות שלו הסתיים?

כידוע, הסכם שכירות בין בעל דירה לשוכר בדירת מגורים מאופיין ברוב המקרים בתקופה קצובה אשר בסיומה על השוכר להשיב בחזרה לבעל הדירה את דירתו כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ.

אך האם ניתן לפנות בכוח שוכר שלא מתפנה, אפילו לאחר שהסתיימה תקופת השכירות והשוכר עדין מחזיק בדירה מבלי לשלם?התשובה לכך היא חיובית. ובלבד שפינוי השוכר נעשה באופן חוקי ובאמצעות גורמי רשות האכיפה.

פועלים לבד? טעות בידיכם

רבים מבעלי הדירות נטו לחשוב כי היות שהדירה המושכרת היא קניינם הפרטי יש להם את הזכות החוקית להשתמש בכוח כנגד שוכר שהפך לכאורה למסיג גבול.

מדובר בשגיאה חמורה. נקבע לא פעם כי מאחר שבעל הדירה אינו מחזיק בפועל בדירה, חל עליו איסור לפעול בכוח, מכל סוג, בפינוי שוכר. להלן פעולות אסורות שעשויות להוות שימוש בכוח כגון:

  • החלפת מנעול הדלת או חסימת הכניסה לדירה
  • ניתוק זרם החשמל והמים
  • פינוי מטלטליו של השוכר.
  • שימוש באלימות

הדין הישראלי רואה בחומרה נקיטה עצמית בפעולות מסוג זה אפילו במצב בו הפר השוכר את הסכם השכירות ומשתמש בדירה מבלי לשלם.

יתרה מכך, בחלק מהמקרים בית המשפט פסק פיצויים לטובת השוכר בגין אובדן שירותים חיוניים ועוגמת נפגש בשל הדין העצמי שנקט בעל הדירה.

לפיכך רצוי להימנע מנקיטה בפעולה עצמית ובפרט באמצעי לחץ בלתי חוקיים המהווים שימוש בכוח אסור.

ליווי עורך דין מומחה בפינוי שוכר

פניה מוקדמת לעורך דין מומחה בפינוי שוכר תסייע להגיע לתוצאה הרצויה ולהימנע בדרך מטעויות מיותרות ויקרות.

הדרך החוקית לפינוי השוכר מהדירה היא פתיחה בהליך של תביעה לפינוי מושכר. מדובר בהליך משפטי לא מסובך להוכחה וקצר יחסית.

בטרם הגשת התביעה, מומלץ לפנות תחילה לשוכר במכתב התראה ובו להזהירו באם לא יתפנה יפתחו הליכים משפטיים בעניינו.

כמו כן, יצוין, כי במסגרת התביעה לפינוי השוכר מהדירה, לא ניתן לתבוע אותו בתשלום פיצויים על נזקיו, וככל שמעוניינים לתבוע זאת, יש לפתוח בהליך נפרד לשם כך.

במסגרת ההליך המשפטי, יעמדו לשוכר 30 ימים להגשת כתב הגנתו ולאחר מכן ייקבע מועד לדיון בבית המשפט. בתום הדיון ועד לא יאוחר מ-14 ימים, יינתן פסק דין בו ייקבע מועד פינוי השוכר.

השוכר לא מכבד את פסק הדין ועדין לא מתפנה מהדירה, מה לעשות?

ככל שהשוכר לא התפנה מהדירה על פי המועד שנקוב בפסק הדין, ובאין מועד כזה בתוך 15 ימים, ניתן יהיה לפנות לרשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) למימוש פסק הדין ופינוי בפועל של השוכר מהדירה.

את הפניה יש לבצע יחד עם פסק הדין, באמצעות הגשת בקשה למתן צו פינוי אל רשם ההוצאה לפועל.

לאחר מתן הצו ומכוחו, תישלח הודעת פינוי לשוכר וכן אזהרה נוספת כי עליו לפנות את הדירה בתוך 20 ימים או בתוך מועד אחר שלא יפחת מ 10 ימים, טרם ביצוע הליכים לרבות פינוי בכוח לצורך פינויו מן הדירה.

לאחר התקופה הנקובה בהודעת האזהרה וככל שעדין השוכר לא התפנה מהדירה, ימנה רשם ההוצאה לפועל גורם מוסמך אשר בסמכותו להיכנס לדירה ולפנות את השוכר, לרבות בכוח, ולהשיב לבעל הדירה את ההחזקה בדירתו.

לסיכום, התמודדות עם שוכר שלא מתפנה מהדירה עשויה להיות מורכבת ויקרה. הדין הישראלי מעניק כלים יעלים ומהירים הנדרשים במצבים רגישים כאלו. לכן רצוי להימנע מלפעול לבד. פניה מוקדמת לעורך דין לצורך פינוי שוכר שלא מתפנה, תסייע להימנע מטעויות יקרות ולהשיב אליכם בחזרה ובמהרה את השליטה בדירה.